Thơ chế siêu hài hước

Lấy vợ tuổi nào ...  - Siêu hài
Ngày đăng: 8 months 2 days ago
Mời thánh thơ tiếp thơ... - Siêu hài
Ngày đăng: 9 months 1 week ago
Thơ hay về 12 cung hoàng đạo  - Siêu hài
Ngày đăng: 9 months 2 weeks ago
Thơ hay. - Siêu hài
Ngày đăng: 9 months 2 weeks ago
Thánh thơ bơi vào  - Siêu hài
Ngày đăng: 10 months 1 week ago
Thơ tặng F.A  - Siêu hài
Ngày đăng: 10 months 1 week ago
Tượng hình cmnl  - Siêu hài
Ngày đăng: 10 months 1 week ago