𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐨́ , 𝐜𝐨̀𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐚̂̃𝐧 đ𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐨́ 𝐁𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 , 𝐜𝐡𝐚…

Đăng lúc 14/08/2020

188

Bình luận:
  • về đầu trang