𝑨𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒅𝒆̂̃ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒚 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒓𝒖̃. 𝑯𝒐̉𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒕𝒉𝒐̂𝒊 𝒄𝒉𝒖̛́ 𝒆 đ𝒂̂𝒚 𝒄…

Đăng lúc 06/08/2020

313

Bình luận:
  • về đầu trang