Gọi em là H2SO4 đặc nóng Vì chỉ có em mới tác dụng được với Cu anh Ig: pybles…

Đăng lúc 03/10/2020

407

Bình luận:
  • về đầu trang